Thursday, August 10, 2006

ಹುಸಿ-ಹನಿ

ಹುಸಿ ಮುನಿಸಿನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಒಲವಿದೆ,
ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವಂತ ಕಲೆ ಇದೆ!

ಹುಸಿ ಕೋಪದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ತಂಪಿದೆ,
ಮದವೇರಿಸುವಂತ ಕಂಪಿದೆ!

ಹುಸಿ ಮೌನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮಂದಹಾಸವಿದೆ,
ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಾಗದಂತ ಸ್ನೇಹವಿದೆ!

ಹುಸಿ ಮಂಪರಿನ ರೆಪ್ಪೆಯಡಿ ಕನಸಿದೆ,
ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಮನಸಿದೆ!

ಹುಸಿ ಧೈರ್ಯದ ಚಾವಿನಡಿ ಮೃದು ಮೊಗ್ಗಿದೆ,
ನೀರಾಗಿಸುವಂತ ಸಿಗ್ಗಿದೆ!

-ರಮೇ